Καλή Σαρακοστή από την μια και μοναδική Μακεδονία.

Καλή Σαρακοστή. Η Μακεδονία για πάντα μία και Ελληνική.