ΤΟ Ε.ΠΟ.Σ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΝΙΚΗ Παιδιά μου ὁ πόλεμος, γιὰ σᾶς περνάει θριαμβευτής· [...]