ΙΜΙΑ 31/01/1996 ΑΘΑΝΑΤΟΙ

Δεν παραχωρούμε ούτε σταγόνα Αιγαίου. Δεν παραχωρούμε ούτε σκόνη από [...]