Το κόμμα “Ελληνική πολιτική συνείδηση (Ε.ΠΟ.Σ)” σέβεται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και επιδιώκει να τα προστατεύσει.

Το κόμμα “Ελληνική πολιτική συνείδηση (Ε.ΠΟ.Σ)” δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, εκτός αν τα παράσχετε οικειοθελώς.

Θα σας ζητηθούν συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, εάν θελήσετε να γίνετε μέλη του Κόμματος.

Το κόμμα “Ελληνική πολιτική συνείδηση (Ε.ΠΟ.Σ)” μπορεί να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε οικειοθελώς, για να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας.

Το κόμμα “Ελληνική πολιτική συνείδηση (Ε.ΠΟ.Σ)” δεν μοιράζεται πληροφορίες με τρίτους φορείς, δεν πουλάει ή ενοικιάζει σε τρίτους λίστες επικοινωνίας ή τα προσωπικά σας δεδομένα, ούτε προμηθεύει τρίτους με τα δεδομένα αυτά.

Το κόμμα “Ελληνική πολιτική συνείδηση (Ε.ΠΟ.Σ)” δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για άλλους σκοπούς πέρα από την επικοινωνία μαζί σας και την ενημέρωσή σας για ζητήματα του Κόμματος.

Το κόμμα “Ελληνική πολιτική συνείδηση (Ε.ΠΟ.Σ)” έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιασδήποτε μορφής παράνομη επεξεργασία.

Η ιστοσελίδα εγγραφής ως Μέλος του Κόμματος διασφαλίζει για τους παραπάνω λόγους τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας Secure Sockets Layer (SSL). Το πρωτόκολλο αυτό διασφαλίζει την ασφάλεια των επικοινωνιών μέσω διαδικτύου κατά τρόπο τέτοιο που αποκλείει την κλοπή, παραποίηση ή διαγραφή δεδομένων. Όσο βρίσκεστε σε μία τέτοια ασφαλή σελίδα, όπως αυτή που διαθέτουμε για την εγγραφής σας ως Μέλος του Κόμματος ο περιηγητής σας θα πρέπει να σας ενημερώνει ότι βρίσκεστε σε ασφαλή (secured) ιστοσελίδα.

Όπως το κόμμα “Ελληνική πολιτική συνείδηση (Ε.ΠΟ.Σ)” χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL για να προστατεύσει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο, προστατεύει και το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων και εκτός διαδικτύου. Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα είναι μη προσβάσιμα.

Μόνο η Διοικούσα Επιτροπή του Κόμματος, η οποία χρειάζεται τα δεδομένα αυτά για συγκεκριμένες εργασίες, έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά.

Μη προσωπικές πληροφορίες

Το κόμμα “Ελληνική πολιτική συνείδηση (Ε.ΠΟ.Σ)” μπορεί να συλλέξει μη προσωπικές αναγνωριστικές πληροφορίες, όπως cookies. Τα cookies είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που επιτρέπει στους διακομιστές Διαδικτύου (web servers) να “αναγνωρίζουν” τους επισκέπτες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή ενημέρωσης από τον περιηγητή σας (browser) κάθε φορά που λαμβάνετε ένα “cookie”, ή να απενεργοποιήσετε τα “cookies”.

Η ιστοσελίδα μας φιλοξενείται από servers. Το λογισμικό της ιστοσελίδας μας συγκεντρώνει πληροφορίες για την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία έγινε η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας και μπορεί να εντοπίσει την κινητικότητα του χρήστη κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα. Το κόμμα “Ελληνική πολιτική συνείδηση (Ε.ΠΟ.Σ)” μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για να βελτιώσει την επίδοση της ιστοσελίδας και για τα στατιστικά κινητικότητας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να μάθετε ποια προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το το κόμμα “Ελληνική πολιτική συνείδηση (Ε.ΠΟ.Σ)” στο email: eposellas@gmail.com

Ολοκληρώνοντας την εγγραφή σας ως Μέλος του κόμματος, αποδέχεστε αυτή της πολιτική απορρήτου και εξουσιοδοτείτε το κόμμα “Ελληνική πολιτική συνείδηση (Ε.ΠΟ.Σ)” να συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας κατά τους τρόπους που περιγράφονται παραπάνω και για τους λόγους για τους οποίους τα εισαγάγατε.