Δεν παραχωρούμε ούτε σταγόνα Αιγαίου.
Δεν παραχωρούμε ούτε σκόνη από το έδαφος .
Αυτός ο τόπος είναι ποτισμένος με αίμα ηρώων για να είναι ελεύθερος.
ΕΚΤΟΡΑΣ ΓΙΑΛΟΨΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΙ
Μιχαήλ Πατσίκας