ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εφόσον η ΝΔ πριν τι εκλογές διατείνονταν ότι διαφωνεί με την αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και Εθνότητας, έστω κι αν συμφωνεί με την ονομασία της γειτονικής χώρας, δε θα έπρεπε να αλλάξει τα μέλη της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής που, σύμφωνα με τα άρθρα 20(4) και 8(5) της Συμφωνίας πρέπει, μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία, να ετοιμάσουν τα ιστορικά σχολικά βιβλία που θα διδάσκονται τα παιδιά μας, με αρμόδιους που δεν εχθρεύονται και δεν είναι ενάντιοι στις έννοιες «πατρίδα» και «έθνος»αντί για αυτούς που διορίστηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση;

Τη λήθη ή την α-λήθεια θα επιδιώξει η ΝΔ;

Η Εκτελεστική Γραμματεία

01 Αυγούστου 2019